• صفحه خانگی
  • >
  • نمودارهای تغییرات قیمت زعفران در بازارهای مختلف در سال 97 و 98 و 99

نمودارهای تغییرات قیمت زعفران در بازارهای مختلف در سال 97 و 98 و 99

 تغییرات قیمت زعفران نگین و پوشال در بازار آتی در سال 98 و 99

تغییرات قیمت پوشال و نگین در گواهی سپرده فعال (سررسید آبان 99)

 

 

 

 

شاخص قیمت نقدی زعفران پوشال و نگین

 

 

تغییرات قیمت پوشال و نگین در گواهی سپرده سررسیدشده در سال 98

[WPSM_AC_SH id=3146]