آمار و نمودارهای تحلیلی

این بخش ویژه وبسایت دنیای زعفران، شامل بخش های زیر است که با لمس هرکدام به صفحه مربوطه هدایت می شوید:

1- نسبت های قیمتی نمادهای زعفران در بورس شامل مقادیر این نسبت ها، انحراف آنها از میانگین (مقدار تعادلی) و نمودار تغییرات این نسبت ها

2- آمار صادراتی زعفران (نرخ صادراتی و مقدار صادرات) به تفکیک ماه و نوع بسته بندی (استخراج آخرین شاخص صادراتی قیمت زعفران)

تصویر زیر نمونه یکی از نسبت های تحلیلی (انحراف نسبت ها از تعادل) است که مربوط به گذشته است. در بخش های بالا، جداول روزانه و نمودارها هفتگی به روز می شود.

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید