فناوری های برداشت

فناوری های برداشت

در حوزه برداشت زعفران، نیز تلاش هایی برای مکانیزاسیون فرآیندها انجام شده است که هنوز به محصول اقتصادی نهایی منجر نشده است. تصاویر و فیلم های زیر نمونه هایی را نشان می دهد.

بعد از برداشت دستی، استفاده از ترولی یکی از ابتدایی ترین فناوری های به کار رفته در این حوزه است. تلاش هایی برای ارزیابی و توسعه این محصول در داخل و خارج از کشور انجام شده است.

ماشین برداشت زیر هم که در خارج از کشور توسعه یافته، مخصوص زمین های مسطح و کنترل شده (بدون علف در زمان برداشت) طراحی شده است. به بیان بهتر، مزرعه باید برای این دستگاه طراحی شود وگرنه امکان استفاده از آن وجود ندارد. به همین خاطر این محصول هم اقتصادی نشده است.

در این رابطه این ویدئو را هم از دست ندهید:

برداشت زعفران با نوعی موور (تیغه رفت و برگشتی)

 

ربات هایی نیز به این منظور توسعه داده شده است که zaffy یکی از آنهاست اما هنوز بسیار کند است، برای آشنایی با زفی، فیلم های مقابل را ببینید:           5               6

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید