فناوری کاشت

فناروی های کاشت

گیاه زعفران از طریق پیاز کاشت و تکثیر می شود. تصویر زیر نحوه کاشت پیاز به صورت سنتی را نشان می دهد:

اما استفاده از تراکتور و مینی تراکتور هم در مناطق زعفران خیز خراسان رایج است

تصویر زیر یک نمونه پیشرفته تر کارنده پیاز را نشان می دهد که در مشهد توسعه یافته است

ویدئوی زیر هم یک دستگاه کارنده پیاز با دقت بالا، اما سرعت کم را نشان می دهد که در خارج از کشور توسعه داده شده است.

فیلم کارنده پیاز زعفران

 

 

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید