همکاری با ما

زعفرانی هستید، در کدام بخش از زنجیره صنعت؟ کشاورزی و تولید؟ فرآوری؟ بازاررسانی یا صادرات؟

توانایی ها و انگیزه های خود برای ایجاد شفافیت در این صنعت را برای ما بفرستید.

اگر انگیزه اصلاح و ارتقا صنعت زعفران را دارید، می توانید همکار ما باشید:

safparen@safparency.ir

 

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید