مقالات اقتصادی

تعدادی از مقالات حوزه زعفران با مضمون اقتصادی را در جدول زیر ملاحظه می کنید. این فهرست به مرور تکمیل تر خواهد شد.

 

عنوانسال انتشار
بررسی اثرات زیست محیطی نظامهاي تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردي: شهرستانهاي تربت حیدریه و قائن)1395
بررسی عوامل موثر بر توسعه ي بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازي1391
تجزيه و تحليل اقتصادي مسائل بازاريابي و صادرات زعفران در ايران با تأكيد بر استان فارس1387
تحلیل اقتصادی تولید، کارایی فنی و بازاریابی زعفران ایران1379
موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صادرات زعفران ایران1388
بررسي عوامل موثر بر صادرات زعفران ايران1385
ظرفيت هاي صادراتي و بازارهاي هدف زعفران ايران1388
تحلیل ر گسترش فضایی مکانی زعفران و عوامل موثر بر آن1385
تحلیل پایداري اجتماعی-اقتصادي تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد:دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه1391
تحلیل رقابت پذیری زنجیره عرضه زعفران ایران1382
تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران ایران1384
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران1386
بررسی اقتصادی زعفران وتاثیر آن بر درآمدکشاورزان1386
The Efficiency of Saffron’s Marketing Channel in Iran2008

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید