مقالات کشاورزی و پیش بینی تولید

مقالات کشاورزی در چند دسته مهم قابل دسته بندی اند؛ بررسی شرایط کشت (تراکم، منطقه و … بر تولید و عملکرد)، اثر کشت ترکیبی و البته بررسی اثر درجه حرارت و تغییرات اقلیمی بر عملکرد زعفران.

چنانچه از یافته های موجود در مقالات فهرست زیر مشخص است، با وجود آنکه زعفران گیاهی مقاوم است (از نظر حیات)، تاثیرپذیری بسیاری از نظر عملکردی، از تغییرات اقلیمی و دمایی دارد.

عنوانسال انتشاریافته اصلیآدرس دریافت مقاله
بررسی و پهنه بندی تنش‌های گرمایی مؤثر بر زعفران در استان خراسان جنوبی1395ماه هاي دوره گرم بالاترین روزهاي بحرانی و فوق بحرانی را دارند. تنش هاي گرمایی از مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزي استhttp://jsr.birjand.ac.ir/article_517.html
بررسی درجه حرارتهاي حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از gis1390مناطق شمال و شمال شرقی استان دارای بهترین موقعیت از لحاظ درجه حرارت های حداقل بوده استhttps://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1023664.html
پيش بيني عملکرد زعفران با استفاده از روش هاي داده کاوي و تعيين پارامترهاي اقليمي موثر بر آن در سطح استان خراسان رضوي1396افزايش دماي ميانگين ماه هاي سرد و کاهش دماي ميانگين ماه هاي گرم سال عملکرد زعفران را بهبود می بخشدhttp://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=301431
اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگي بر (Crocus sativus L.) عملكرد زعفران1387درجه حرارت‌های ماههای بهار (فروردین، اردیبهشت و خرداد) و تا حدودی ماههای اول تابستان (تیرماه) بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد زعفران داردhttps://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/1178
ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کاشت زعفران در مرودشت1390در اين تحقيق نیز شرايط دماي حداقل، ميانگين و نوسانات روزانه دما با توجه به نيازهاي گياه زعفران مورد واکاوی قرار گرفتhttp://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150356
ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی1394عملکرد زعفران به‌شدت تحت تأثیر درجه حرارت بوده، اما این تأثیر بسته به اقلیم هر منطقه متفاوت است/ عملکرد زعفران با حرکت از جنوب به شمال خراسان کاهش می یابدhttp://saffron.torbath.ac.ir/article_9605_0.html
بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی1386افزایش درجه حرارت در ماه های ابتدایی سال بیشترین تاثیر منفی را بر عملکرد زعفران داشته است.https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1008361.html
بررسي مناسبترين زمان شروع آبياري زراعت زعفران در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي1388با افزایش ارتفاع و کاهش دما، گلدهی زودتر (اوایل پاییز) رخ می دهد و در حالت عکس به اواسط و اواخر پاییز منتقل می شودhttp://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=95102
بررسی اثرات تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد و ویژگیهای بنه دختری زعفران زراعی( crocus sativus )1392کاشت در تیرماه اثرات مثبت بیشتری بر خصوصیات رشدی زعفران داشت. از سوی دیگر، تراکم کاشت ۱۰۰ بنه در متر مربع به دلیل تأثیر مثبت بر عملکرد و کاهش طول دوره گلدهی قابل توصیه می باشد.https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/21383
اثر روش کاشت و تراکم پیاز بر میزان عملکرد زعفران در منطقه دماوند1387کاشت کپه ای در سال های اول عملکرد بهتری دارد اما در سال های پایانی به دلیل امکان تکثیر بهتر در روش ردیفی، این روش عملکرد بهتری داشتhttp://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=96228
بررسی جنبه هاي زراعی و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان1388نتايج نشان داد كه امكان كشت بابونه در بين رديف هاي زعفران بدون هيچ گونه رقابت منفي بين اين دو گياه وجود داردhttp://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120320
ارزيابي عملكرد زعفران (. Crocus sativus L ) در كشت مخلوط با غلات، حبوبات و گياهان دارويي1388عملکرد کشت ترکیبی بررسی شده استhttp://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92274

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید