تلاش برای برگرداندن زعفران به 15 سال قبل؛ تاریخ تکرار می شود؟

تلاش برای برگرداندن زعفران به 15 سال قبل؛ تاریخ تکرار می شود؟

در حالیکه ثبات چندساله قیمت زعفران در محدوده 5 میلیون تومان (برای هر کیلو پوشال) در کنار رشد شدید هزینه های تولید (کود، سموم، نیروی کار و مخصوصا آب) صرفه اقتصادی تولید زعفران را به محدوده صفر نزدیک کرده است، برخی همچنان تلاش می کنند از رشد قیمت این محصول صادراتی، حتی با وجود جهش نرخ ارز، پیشگیری کنند.

همین اتفاق دقیقا در چند سال منتهی به سال 1384 هم رخ داد. اما فشار هزینه های تولید، تبدیل مزارع زعفران به گندمزار و البته دخالت دولت و خرید تضمینی، مانع از تداوم این روند شد. اکنون نیز، همین اتفاق در حال رخ دادن است. خرید تضمینی سال 96، امسال هم ادامه می یابد و البته حضور فعال زعفران در بورس ه شرایط جدیدی را رقم زده است. لذا نباید نگران بود. این پیش نگر به ما می گوید که کاهش قیمت زعفران در دو هفته اخیر، قیمت این محصول را به کف رسانده است. سه نمودار زیر را در کنار هم ببینید و خودتان آینده را تحلیل کنید. اگر تاریخ تکرار شود، بعد از حدود 6 سال ثبات قیمت باید منتظر یک جهش در میان مدت بود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

فهرست داده های قیمت نقدی (spot price) و نحوه تهیه

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید