ادعای یک نماینده : مافیای زعفران را به مردم معرفی خواهیم کرد

اظهارات باستانی درباره مافیای زعفران

یک نماینده مجلس مطرح کرد

 مافیای زعفران را به مردم معرفی خواهیم کرد

زعفران مافیا دارد؟

یکی نماینده مجلس ضمن ایراد انتقادات تند از نهادهای بخش خصوصی زعفران (اتحادیه صادرکنندگان و شورای ملی) خواستار ایجاد اتحادیه تولیدکنندگان برای در دست گرفتن قیمتگذاری زعفران شد و تصریح کرد که زیرا اتحادیه صادرکنندگان زعفران دارای یک اقلیت قوی است که منصف نیستند. سعید باستانی افزود: به این افراد بارها توصیه شده که با حوزه کشاورزی زعفران مدارا کنند و در غیر این صورت با اطلاعاتی که در دست داریم، دست های پشت پرده و مافیای زعفران را به مردم معرفی و خواهیم گفت چه کسانی با سوار شدن بر گرده زعفرانکاران در مشهد هتل دار شدند. این در حالی است که تجار معتقدند زعفران مافیا ندارد و عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند.

لزوم ایجاد اتحادیه تولیدکنندگان زعفران

سعید باستانی، نماینده مردم تربت حیدریه در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: امروز همه می دانند که چنانچه کشوری هر کالایی را که بیش از 60 درصد در اختیار داشته باشد، تعیین قیمت محصول با آن کشور است و در حال حاضر نیز همه اتفاق نظر دارند که 90 درصد زعفران جهان در اختیار ایران است، اما باید بررسی شود چرا هنوز نتوانستیم تعیین قیمت را بدست بگیریم. وی از نبود اتحادیه تولید کنندگان زعفران بعنوان حلقه مفقوه تعیین قیمت این محصول یاد کرد و افزود: در حال حاضر صادرکنندگان با رقابت ناسالم در خارج از کشور در کاهش قیمت زعفران نقش اساسی دارند.

خره مالکی، مانع پیش پای تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان زعفران

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اتحادیه تولید کنندگان زعفران باید تشکیل شود  و مشی قیمتی، کاری، علمی و پژوهشی را نیز تعریف کنند. باستانی دلیل عمده عدم تشکیل این اتحادیه را خرده مالکی زعفران عنوان کرد و افزود: بر عکس محصول پسته که بیش از 80 درصد آنان عمده مالک هستند، حدود 85 درصد زعفرانکاران خرده مالک هستند و این باعث شده که تفرق زیاد شود، لذا اساسنامه ای را در دست تدوین داریم تا با ورود بخش خصوصی و تشکیل اتحادیه تولید کنندگان قیمت گذاری زعفران را بدست بگیریم.

اگر کارشکنی ها ادامه یابد به مردم خواهیم گفت چه کسانی با سوار شدن بر گرده زعفرانکاران در مشهد هتل دار شدند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه زعفران دو بخش اتحادیه صادرکنندگان و تولید کنندگان مشغول فعالیت هستند که باید از هم تفکیک شوند زیرا اتحادیه صادرکنندگان زعفران دارای یک اقلیت قوی است که منصف نیستند. سعید باستانی افزود: به این افراد بارها توصیه شده که با حوزه کشاورزی زعفران مدارا کنند و در غیر این صورت با اطلاعاتی که در دست داریم، دست های پشت پرده و مافیای زعفران را به مردم معرفی و خواهیم گفت چه کسانی با سوار شدن بر گرده زعفرانکاران در مشهد هتل دار شدند

رقابت منفی صادرکنندگان و تعیین قیمت توسط انها

وی اظهار داشت: برای مقابله با این افراد باید اتحادیه تولید کنندگان زعفران با ماهیت بسیار قوی شکل بگیرد تا بتواند حرف خود را با استحکام تمام به اتحادیه صادرکنندگان زعفران بقبولاند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: وقتی اتحادیه تولید کنندگان را نداریم، صادرکنندگان بعنوان محل و مرجع قیمت گذاری زعفران چون متشکل نیستند در خارج از کشور با هم رقابت ناسالم دارند، لذا قرار بوده که زعفران به  1100 یورو خرید و فروش شود اما اکنون به 640 یورو داد و ستد می کنند.

فشار رقابت صادرکنندگان بر دوش کشاورزان

نماینده مردم تربت حیدریه اظهار کرد: این در شرایطی است که صادر کنندگان گاهی اعلام می کند که زعفران را به 630 یورو هم می فروشند و برای اینکه این رقابت بیرون از مرز را برنده باشند، بالاجبار در داخل ارزانتر زعفران را تهیه می کنند و این بدان معناست که فشار اصلی روی دوش کشاورز و تولید کنندگان است. رئیس فراکسیون حمایت از زعفران در مجلس شورای اسلامی گفت: صادرکنندگان بجای اینکه در خارج از کشور رقابت سالم و مثبتی داشته باشند رقابت درون گروهی انجام می دهند و فشار را روی دوش کشاورزان می اندازند.

شیطنت برخی در مصاحبه ها

وی افزود: همه این فعل و انفعالات در شرایطی است که برخی افراد در ابتدای فصل برداشت زعفران با مصاحبه های خود شیطنت می کنند که زعفران بار میکروبی دارد، یا حجم تولید زیاد است و یا مشکل رنگ دارد، تا قیمت در فصل برداشت پائین بیایید و خرید خود را انجام می دهند و در خارج از کشورزعفران را به قیمت گزاف می فروشند.

شورای ملی زعفران، ملی نیست!

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه شورای ملی زعفران را با ترکیبی از تولید کننده، صادرکننده، سازمانهای نظارتی، تعاون روستایی و  وزارت جهاد طراحی کردیم تا از این محصول و کشاورز حمایت شود، اما در حال حاضر شورای ملی زعفران صرفا شورای ملی صادرکنندگان شده است.

این اظهارات در حالی است که تجار و صادرکنندگان معتقدند هیچ دست پنهان و مافیایی در کار نیست و رابطه مستقیم بین عرضه و تقاضا در بازار زعفران وجود دارد (اینجا بیشتر بخوانید)

اظهارات باستانی مبنی بر معرفی مافیای زعفران و حمله او به نهادهای بخش خصوصی در حالی است که خود او پیشتر گفته بود که نباید در کار بخش خصوصی مداخله کرد (اینجا ).

قبلی «
بعدی »

داده ها

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید