آبتین طاهری امروز ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: برای اولین بار در شهرستان مسجدسلیمان گشت زعفران انجام شد و در حال حاضر با شکفته شدن گل های زعفران، برداشت این محصول آغاز شده است.

او گفت: این پروژه در دو هزار متر مربع از اراضی گلگیر و به میزان دو تن پیاز صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان در پایان افزود: هم اکنون این پیازها به ثمر نشسته و برداشت گل ها به منظور جدا سازی کلاله برای خشک نمودن و استفاده در حال انجام می باشد.