فرصت سرما برای زعفران بورسی

خسارت سرما به زعفران

سرمازدگی بخشی از زعفران های تولیدی چه آثاری بر بازار دارد؟

فرصت سرما برای بورس

پیشتر درباره سرمازدگی، باعاد ان و کیفیت ان نوشتیم و توضیح دادیم که سرمازدگی بیش از انکه کمی باشد، کیفی است. یعنی محصول از بین نمی رود بلکه کیفیت آن کاهش می یابد و البته باعث مقداری اتلاف نیز می شود. درباره اثر این موضوع بر بازار هم باید توجه کرد که حتی در صورتیکه همه محصول از بازار خارج هم می شد، اثر سرمازدگی، به اندازه کمتر از 10 درصد از تولید است که صرفا رشد سالانه را کاهش می دهد.

اما این همه ماجرا نیست. این سرما موجب کاهش کیفیت محصول بازار شده است. این کاهش کیفیت هم در رنگ دهی و عطر محصول پیداست و هم از نظر ظاهری قابل تشخیص است. در این شرایط تقاضا برای محصولات بورسی بهتر از قبل هم خواهد بود. چرا که این محصولات همه تست شده و مطمئن است.

لذا حتی می توان انتظار فاصله گرفتن بیشتر قیمت های بازار از بورس را داشت. هم اکنون فاصله 10 درصدی بین نگین بورسی و متوسط نگین عرفی بازار وجود دارد که ممکن است با توجه به فاصله زیاد مانده تا سررسید گواهی های بورس و همچنین وضعیت بازار نقدی، بیشتر هم بشود.

قبلی «
بعدی »

داده ها

یادداشت ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید