با انواع زعفران، ساده آشنا شوید

حتما پش آمده است که با اسامی مختلفی درباره زعفران برخورد کرده اید که از نظر قیمتی هم بسیار متفاوت بوده اند: دسته،دخترپیچ، پوشال، سرگل، ممتاز، نگین، نگین ممتاز و …
همه این دسته بندی ها بر اساس کیفیت زعفران، یعنی میزان رنگ دهی، میزان ناخالصی و شکل زعفران (میزان سفیدی متصل به کلاله، راست بودن یا فرخوردگی رشته ها، کلاف یا جدابودن رشته ها و همچنین چاقی آن) انجام می شود که در جدول زیر به صورت مقایسه ای آمده است.

نوع کلی زعفرانانواع/ نام دیگرمیزان سفیدی چسبیده به کلالهاتصال رشته های سه گانهفرخوردگیکلاف شدگی رشته هاتصویرتوضیحات
دستهدخترپیچبسیار زیاد (به اندازه خود بخش قرمز)داردداردهستتولید به این شکل اکنون کمتر است
پوشالپوشال معمولی/پوشال نو و کهنه/ پوشال مرغوبکمداردداردبسیار زیاد استعمده زعفران خریداری شده از کشاورز به این شکل است
سرگلممتاز/ سرگل درجه 1 یا 2صفرنداردتقریبا نداردکم استگاهی ذیل زعفران نگین دسته بندی می شود
نگیننگین سوپر/ نگین صادراتی/ نگین ممتاز و ...نزدیک صفرعموما ندارددر برخی انواع مرغوب اصلا نداردصفر استبهترین نوع زعفران

 

تصویر زیر درباره انواع زعفران گویاست:

البته لازم به ذکر است که نهایتا کیفیت زعفران به

  • منطقه برداشت ؛مثلا زعفران قائنات بهتر از مناطق دیگر است
  • زمان برداشت: برداشت گل قبل از طلوع آفتاب مانع از دست رفتن مواد موثر و قدرت رنگ دهی می شود
  • نحوه خشک کردن(با حرارت، فریزدرایر و …)
  • و طول و قطر رشته زعفران

هم بستگی دارد که نهایتا در آزمایشگاه قابل تشخیص است اما معمولا با روش هایی، از جمله دقت در ویژگی های جدول فوق، می توان تشخیص های مناسبی داد.

جداول زیر استانداردهای زعفران و انواع ان بر اساس ویزگی های شکلی و شیمیایی را نشان می دهد:

1- انواع زعفران بر اساس استاندارد

2- انواع زعفران بر اساس استاندارد پذیرش بورس کالا

(تفاوت در تعداد نوع زعفران، به خاطر نوع تفکیک است؛ مثلا در جدول زیر که تعداد بیشتر است، پوشال مرغوب و معمولی متمایز شده اند که تفاوت آن صرفا در میزان کروسین(میزان رنگ دهی) و اندکی در وضعیت ظاهری است.)

توضیح:

  • خامه: سفیدی متصل به بخش قرمز زعفران
  • پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران)
  • سافرانال (عامل عطر زعفران)
  • کروسین (عامل رنگ دهی)

 

 

قبلی «
بعدی »

آخرین تحلیل ها

بخش آموزشی دنیای زعفران

ارتباط با ما

قیمت روز زعفران زعفران در بورس

یادداشت ها

بنر قیمت روز زعفران – بازار نقدی

گزارش روزانه بازار زیره و زعفران و پسته در بورس

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

آموزشی؛ آشنایی با زعفران، بورس و اصطلاحات

دریافت کد بورسی

درباره ما

مزیت های خرید اشتراک +راهنما